SamePhysics

Rekord

Ett rolig spel där man klickar på två eller flera likafärgade boxar. Det är ju ganska vanligt men vad som är unikt för det här spelet är att boxarna trillar ner på ett naturtroget sätt.

Du kan även klicka på ensamna boxar 10 gånger. Ett bra tipps är att vänta med det så länge som möjligt efftersom man kommer att behöva det mot slutet av nivån. Man kan skaka spelplanen 10 gånger om man kommer i ett låst läge. Klicka på texten ”Shake” på den nedre högra delen av skärmen.