Colorz

Lite hjärngjymnstik. Här gäller det att hålla huvudet kallt och inte bli förvillad. Bra träning för högra hjärnhalvan. Klart inspirerat av Nintendos ”Brain Training”. Man behöver dock kunna de vanligaste färgerna på engelska.

Titta på texten i det översta fältet. Läs inte texten utan titta bara vilken färg texten har. Klicka sedan så snabbt som möjligt på den text som beskriver färgen i de undre fälten.
T.ex. om texten i det översta fältet är blå så klicka på ordet Blue.