Christmas Couples

En Tetrisvariant som är värd att pröva om man gillar Tetris och alla dess varianter.

Klicka på grupper av minst två symboler. Om du hittar grupper av symboler som ligger i den gröna x2 zonen så får du dubbla poängen.