Janes Hotel

I det här spelet driver du hotell och får du känna på hur det kan vara att stå i en hotellreception och serve alla besvärliga gäster.

En gäst eller apparat som behöver något får en pratbubbla med en symbol som föreställer det som önskas. Klicka först på motsvarande symbol hos hotellpersonalen och sedan på gästen/apparatens symbol. Det gäller att hinna serva gästen innan han/hon tröttnar och försvinner.